ΆΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΉΣΤΕ ΣΥΜΜΑΧΊΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΎΧΕΤΕ