Οι ιστορίες που μιλούν στην καρδιά

Οι σελίδες και προφίλ

https://www.facebook.com/angeligeorgia.storyteller/

https://www.facebook.com/angeligeorgia/?ref=pages_you_manage

https://www.facebook.com/mythoikaipolitismoi/?ref=pages_you_manage

https://twitter.com/angeli_georgia

https://www.linkedin.com/in/georgia-angeli-428412176/

https://www.instagram.com/mythoikaipolitismoi/?hl=en

https://www.instagram.com/angeligeorgia.storyteller/?hl=en