Ποιες είναι οι κυριότερες επιρροές στην ανατροφή του ανθρώπου;