ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-ΠΡΟΣΘΕΤΟΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ.2019-07-12