ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.2019-07-19