ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.2019-10-11