ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ ΜΑΣ.2019-12-13