Πολλές φορές ο δρόμος της επιτυχίας μπορεί να είναι τόσο εύκολος που να τον διαβείς χορεύοντας