Ο άνθρωπος έχει μια πυξίδα που του δείχνει τη σωστή πορεία στη ζωή. Και αυτή η πυξίδα είναι οι αξίες

https://www.facebook.com/angeligeorgia.storyteller/

https://www.facebook.com/angeligeorgia/?ref=pages_you_manage