ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.2020-05-29