ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-ΤΟΞΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ Ο ΛΕΚΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ.2020-09-25