ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ.2020-10-16