Ισχύει εδώ ο χρυσός κανόνας της αλλαγής των συνηθειών. Όποιος τον κάνει έχει και τον χρυσό