Η ζωή μπορεί να γίνει καλύτερη, αρκεί να φροντίσεις να πάρεις τα σωστά μαθήματα