Γιατί δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε αυτά που θέλουμε; Ποιοι λόγοι μας εμποδίζουν;