ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ-ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ ΦΙΛΟΥΣ. ΝΤ.ΚΑΡΝΕΓΚΙ.2021-10-08