Αποσπάσματα των ιερών κειμένων στην δημοτική γλώσσα