Όταν συγκεντρωθούμε στους στόχους μας και στην καθημερινή μας εργασία τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Μπορεί με λίγες ώρες εργασίας χωρίς διάσπαση να επιφέρουν θαύματα