Παραμύθια με γνήσια ανατολίτικο χρώμα, πρωτότυπα στη σύνθεση και την παρουσίασή τους, βγαλμένα απευθείας απ’ το στόμα του λαού που χάθηκε στις φλόγες της καταστροφής του 1922.