Ιστορίες του Παπαδιαμάντη σε απόδοση στη δημοτική γλώσσα για το Πάσχα και ναυτικές ιστορίες