Άνθρωποι και ιστορίες-Μεγάλη Παρασκευή τα Ευαγγέλια των Παθών και της Σταύρωσης στη δημοτική γλώσσα