Εδώ θα μπαίνουν οι ζωγραφιές των παιδιών της λίστας μου. Οι οικογένειες δηλαδή που λαμβάνουν κάθε μήνα από μένα ηχητικά παραμύθια που αφηγούμαι εγώ. Ευπρόσδεκτες όλες οι ηλικίες. Γεμίσουμε την Γκαλερί μας με ωραίες ζωγραφιές

read more